Energia tanácsadás, menedzsment

Társaságunk olyan megoldásokat kínál ügyfelei számára, mellyekkel költségmegtakarításokat érhetünk el az energia fogyasztás, a beszerzés és az ellátó rendszer üzemeltetése során.

Az energia vezetékben „pénz" folyik !
Alapvető célunk, hogy az energia ellátó rendszerben feltárt hiányosságokat lokalizáljuk, a rendszer működésének biztonságos feltételeit megteremtsük és a versenypiacon elérhető legkedvezőbb szerződéses paraméterekkel együttesen, elérjük a maximális hatékonysági szintet.
Üzleti filozófiánk alapvető eleme a személyes kontaktus és kapcsolattartás kiépítése, ezáltal biztosítva az ügyfeleink igényeihez igazodó megoldások kialakítását, valamint az energia iparban kiépített széles körű kapcsolati rendszerünkből fakadó előnyök továbbítását az energia beszerzés és ellátás terén.

Gazdálkodunk és üzemeltetjük energia ellátó rendszerét !
Társaságunk a naturális és pénzügyi energia mérleg elkészítése révén
láthatóvá, a fix éves  szolgáltatási díjaink, az optimális beszerzési szerző-
dések és gazdálkodási folyamatok megvalósítása által pedig kiszámíthatóvá
teszi az éves szintű energia költségeket.

Szolgáltatásainkkal elsősorban azon fogyasztói kört célozzuk meg, ahol nincs
biztosítva az energetikai feladatok ellátására szakképzett munkatárs és/vagy
az ellátó rendszer biztonságos üzemeltetése nem megoldott, úgy mint:
- Ipari és Logisztikai parkok
- Termelő és szolgáltató társaságok
- Mezőgazdasági és Kommunális vállalkozások

A MOLINFO Kft a felkínált szolgáltatásokat a partnerekkel kötött Energetikai Megbízási Szerződés alapján a szerződés időtartama alatt önállóan, de az ügyféllel történő folyamatos kapcsolatban végzi, úgy mint:
- energia audit
- energia beszerzés, tenderezés, szerződés előkészítés
- operatív gazdálkodási feladatok, számla audit
- kapcsolattartás, információs szolgáltatás
- project előkészítés, szaktanácsadás
- energetikai rendszer karbantartás, üzemeltetés

Versenyképes szolgáltatást, versenyképes árban !
Mindezek megvalósíthatósága érdekében olyan szerződéses konstrukciót
ajánlunk ügyfeleink számára, amelyben a díjazás megállapítása nem jutalé-
kos rendszerben, hanem a szerződött szolgáltatások munka díja alapján tör-
ténik, ezáltal biztosítjuk azt, hogy az ügyfél a teljes megtakarítását profitál-
ni tudja.


Ebben a konstrukcióban tehát mi nem energia-brókeri tevékenységet, ha-
nem attól sokkal többet, egy komplex energetikai és üzemeltetési szolgál-
tatást kínálunk !


o A földgázról
   közérthetően

o Gázipari szaktanácsadás
o Fogadó és mérő állomások
o Egyedi nyomásszabályzók


o A vizsgálat menete
o A vizsgálat    
   dokumentálása

o Energia audit
o Energia beszerzés
o Energia gazdálkodás
o Project menedzsment,
              karbatartás